Записи по представлението „Силян Щърка“

Започнахме записите по музика от представлението на Социален проект "Щъркелите"- "Силян Щърка".
Художествен ръководител на процеса е талантливата Маргарита Друмева. Нашата работа по проекта трябва да приключи до края на март.

Социален проект „ЩЪРКЕЛИТЕ” е свързан с пълноценната социализация и повишаване качеството на живот на децата със специални образователни потребности чрез интерактивно образование, стимулиране и изява на творческия им потенциал. Всички дейности в него са фокусирани върху създаване на ефективен модел за социално и културно взаимодействие, базирано на концепцията „деца помагат на деца”. Проектът има за цел да изгради среда, в която децата „в норма” и децата с образователни потребности ще развиват заедно своите творчески заложби, без да бъдат разделяни. Целта му е свързана с повишаването на личната и творческа компетенция на участниците, както и промяна на социалните нагласи спрямо децата със здравословни проблеми, които често се възприемат като бреме, а не като ценни и уникални личности.

Социален проект „Щъркелите”  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.