Be a Pro!

Тази година Zero Project Studio ще се концентрира върху върховите постижения. Искаме да бъдем още по- добри.  Искаме да обръщаме още повече внимание на детайлите. Искаме да забравим думата компромис.

Кръстихме новия сезон „Be a Pro!“, защото ще  бъдем непримирими към посредствеността. Ще сме взискателни и ще се стремим към абсолютния максимум на всеки музикален проект, с който се захванем.

В живия живот често ни се налага да избираме по- малкото зло, да се примиряваме с лошото качество. Ограниченията управляват ежедневието ни.

Не искаме и в изкуството да е така. Творчеството, според нас, трябва да се ръководи не толкова от огради, а от криле.

Музиката е универсалният език, който винаги ще се развива.

Защо ние да стоим на едно място?

Да бъдем професионалисти, да бъдем най- добрите.