Само да не се изложим

„Дано не се изложим“. Това ще бъде мантрата за идните шест месеца.
Облечени сме културно, подредили сме си къщичката, намислили сме си какво ще говорим.
Казано по друг начин: направили сме обяснителни табели на летището, пренаредили сме плочките пред НДК, определили сме си приоритетите.
Какво обаче ще осветят прожекторите?
Много от родните проблеми се коренят в лошо образование, липса на възпитание и малокултурност. На всички нас, които участваме в производството на култура, е ясно, че в тази сфера политика липсва.
Да, темата Западни Балкани е важна, но в крайна сметка всичко ще се пречупи през нашата култура, нашето образование и в последна сметка способността ни да се впишем в голямото европейско семейство.
И нека още веднъж се огледаме в огледалото на другите.
Всички държави от Европейския съюз подкрепят различни иконимически отрасли в синхрон със социалните си приоритети. Един от инструментите за това е намаляване на Данък добавена стойност. По- нисък данък западноверопейските държавници изискват върху хранителните стоки, водата, фармацефтичните изделия, транспорта и др. Много европейци плащат по- малък налог, когато си купуват книга от книжарница. По- малко известно е, че в много страни има намалена ставка за културни събития, музеи и предсатвления.
Композиторите и музикантите се радват на данъчни облекчения в Кипър, Чехия, Финландия, Германия, Франция, Холандия, Словения.
В България редуциран данък от 9 на сто се начислява само в сферата на туризма.
Честито Европредседателство!

 

ДЪРЖАВА

ДДС

Данъчни облекчения за:

ДДС

Австрия

20

Вход за културни събития и развлекателни паркове

10

Белгия

21

Вход за културни събития и развлекателни паркове

6

Хърватска

25

Билети за концерти

13

Кипър

19

Вход за културни събития и развлекателни паркове, писатели и композитори

5

Чехия

21

Вход за културни събития, шоута и  развлекателни паркове,  писатели и композитори

15

Финландия

24

Вход за културни събития и развлекателни паркове,  писатели и композитори

10

Франция

20

Вход за развлекателни паркове с куптурна насоченост

10

Вход за някои културни събития, писатели и композитори

5,5

Германия

19

Вход за културни събития, писатели и композитори

7

Гърция

24

Някои печатни книги, вестници и периодични издания, някои театрални постановки

6

Унгария

27

Вход за някои концерти на открито

18

книги и печат

5

Ирландия

23

Фотографски услуги, произведения на изкуството и антики

13,5

Вход за културни събития и развлекателни паркове

9

Някои книги

0

Италия

22

Вход за културни събития

10

Някои книги

4

Латвия

21

Книги и периодични издания

12

Литва

21

Книги

9

Люксембург

17

Вход за културни събития и развлекателни паркове, вестници и списания

3

Малта

18

Културни събития, книги, вестници и периодични издания,

5

Холандия

21

Вход за културни събития и развлекателни паркове, писатели и композитори, книги, вестници и периодични издания

6

Полша

23

Някои книги

5

Вход за културни събития и развлекателни паркове, писатели и композитори

8

Португалия

23

Вход за някои културни събития

13

Някои книги, определени вестници и списания

6

Румъния

19

Вход за културни събития, книги, вестници и периодични издания 

5

Словакия

20

Книги

10

Словения

22

Книги,  вестници и периодични издания, тематични паркове, писатели и композитори

9,5

Испания

21

Вход за културни сгради и събития, вкл. библиотеки, архиви и документални центрове, музеи, художествени галерии, театри, цирк, концерти и др. културни събития

10

 

 

Книги

4

Швеция

25

Вход за културни събития, писатели и композитори, книги

6

Англия

20

Книги

0